POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie https://www.e-adwokat24.pl.

Administratorem danych osobowych jest [nazwa Twojej firmy] (zwany dalej: „Administratorem”).

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są z zgodnie z zasadami przewidzianymi w: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  jak również przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 RODO. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@e-adwokat24.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Kontakt”.

Odwiedzając serwis www.e-adwokat24.pl.pl dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: aktywnie i biernie.

Dane przekazywane aktywnie to dane przekazywane przez użytkownika w celu dokonania zamówienia usługi, nawiązania kontaktu i obejmują następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, nazwa instytucji, nazwa firmy, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji, dane przekazane w celu realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami.

Celem przetwarzania danych przekazywanych aktywnie przez użytkownika jest identyfikacja nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz oraz zawarcie umowy.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Przechowywane będą też faktury z danymi osobowymi Kupującego, przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

Dane zbierane biernie to automatycznie zapisywane przez serwis www.e-adwokat24.pl anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe),  liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Strona https://www.e-adwokat24.pl może zbierać w sposób zautomatyzowany tylko te informacje które  zawarte są w plikach cookies.

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są jedynie do korzystania z serwisu. Zawierają one unikalny numer, nazwę strony internetowej i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Właściciel serwisu www.e-adwokat24.pl może zamieszczać na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.

Strona www.e-adwokat24.pl wykorzystuje pliki cookies celem dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych wymogów urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika, przede wszystkim do rozpoznawania jego urządzenia i wyświetlania strony zgodnie z jego konfiguracją oraz przygotowywania statystyk umożliwiających poznanie preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa.

Strona www.e-adwokat24.pl stosuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies albo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Standardowo, większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies. Właściciel strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika, w tym niezezwolenie na pliki cookies, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

Pliki cookies, o których mowa mogą być udostępnione partnerom i współpracującym ze stroną https://www.e-adwokat24.pl reklamodawcom.

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

Możemy korzystać w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies można zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics przez pliki cookies mogą być użyte wyłącznie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania z serwisu www.e-adwokat24.pl będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania z serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

Możemy umieszczać na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzane są takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Informujemy, że w serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera,  na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Celem przetwarzania danych zbieranych biernie są czynności analityczne i statystyczne, a podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników, za pośrednictwem strony internetowej w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.

Szczegółowe informacje na temat ustawień oraz wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach są dostarczane przez twórców przeglądarek na ich stronach. Poniżej znajdują się odnośniki do najczęściej używanych przeglądarek:

  • Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
  • Przeglądarka Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL;
  • Przeglądarka Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop;
  • Przeglądarka Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d;
  • Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl.

Serwis wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu SSL.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zajmujących się obsługą księgową i rachunkową prowadzonej działalności gospodarczej Administratora; podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług; firmom hostingowym, świadczącym usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora,  Google LLC w ramach usługi Google Analytics.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO; prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO; prawo usunięcia jej danych, zgodnie z art. 17 RODO; prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO; prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z wymienionych praw Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@e-adwokat24.pl.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Kontakt”.

Użytkownik, której dane dotyczą, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO, ma prawo do wniesienia skargi do organu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Zapraszamy do kontaktu