[Twoje Imię i Nazwisko]

KANCELARIA ADWOKACKA

Zakres usług

adwokat 24h

Prawo Autorskie

Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego. Dostarczamy wszechstronne wsparcie dla twórców, artystów, producentów, wydawców oraz innych podmiotów działających w branżach kreatywnych, pomagając chronić ich prawa i interesy.

Nasze usługi obejmują:

  • Ochrona praw autorskich: pomagamy w rejestracji i ochronie praw autorskich, w tym dzieł literackich, muzycznych, graficznych, fotograficznych, filmowych oraz innych form twórczości.
  • Negocjacje i opracowywanie umów: specjalizujemy się w negocjowaniu i sporządzaniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich, umów wydawniczych, umów dotyczących praw do wizerunku i innych umów związanych z prawami autorskimi.
  • Doradztwo prawne i analiza ryzyka: świadczymy doradztwo w zakresie wykorzystania dzieł chronionych prawem autorskim, analizujemy ryzyka prawne związane z eksploatacją dzieł oraz doradzamy w kwestiach dotyczących prawa do informacji publicznej i wolności słowa.
  • Spory prawne z zakresu praw autorskich: reprezentujemy klientów w sporach sądowych i pozasądowych związanych z naruszeniem praw autorskich, w tym w sprawach o odszkodowania, zaniechanie naruszeń oraz dochodzenie roszczeń.
  • Wsparcie dla twórców i artystów: oferujemy dedykowane wsparcie dla twórców i artystów w aspektach prawnych związanych z dystrybucją, publikacją i komercjalizacją ich dzieł.

Wierzymy, że skuteczna ochrona praw autorskich jest kluczowa dla rozwoju i sukcesu w dziedzinach kreatywnych. Nasz zespół doświadczonych prawników zapewnia profesjonalne doradztwo i reprezentację, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy pomóc w ochronie i zarządzaniu Twoimi prawami autorskimi.