[Twoje Imię i Nazwisko]

KANCELARIA ADWOKACKA

Zakres usług

Zakres usług

adwokat 24h

Prawo Karne

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego. Specjalizujemy się w obronie i reprezentowaniu klientów na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od śledztwa, poprzez proces sądowy, aż po postępowanie wykonawcze.

Nasze usługi obejmują:

 • Obronę w postępowaniach karnych: reprezentujemy osoby oskarżone o popełnienie przestępstw, zapewniając skuteczną obronę oraz doradztwo prawne. Nasza kancelaria angażuje się w sprawy dotyczące różnorodnych przestępstw, w tym kradzieży, oszustw, przestępstw narkotykowych, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, oraz innych przestępstw.
 • Pomoc pokrzywdzonym w postępowaniach karnych: udzielamy wsparcia osobom pokrzywdzonym przez przestępstwa, reprezentując ich interesy przed organami ścigania i w sądzie, w tym w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia.
 • Porady prawne i konsultacje: oferujemy porady prawne dotyczące praw i obowiązków stron w procesie karnym, a także świadczymy pomoc w przygotowaniu zeznań i dokumentów procesowych.
 • Reprezentacja przed organy ścigania: nasza kancelaria reprezentuje klientów przed policją i prokuraturą, zapewniając wsparcie na każdym etapie postępowania przygotowawczego.
 • Obrona w postępowaniach apelacyjnych i nadzwyczajnych: specjalizujemy się również w prowadzeniu spraw w postępowaniach apelacyjnych i nadzwyczajnych, w tym w składaniu wniosków o wznowienie postępowania.

Każda sprawa jest dla nas ważna i traktowana z indywidualnym podejściem, mając na uwadze ochronę praw i interesów naszych klientów. Posiadamy bogate doświadczenie i wiedzę, które pozwalają nam skutecznie nawigować przez skomplikowany system prawny. Zobowiązujemy się do świadczenia usług na najwyższym poziomie, z zachowaniem pełnej dyskrecji i profesjonalizmu.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w sprawach karnych, skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

adwokat 24h

Prawo Cywilne

W Naszej Kancelarii Adwokackiej oferujemy wszechstronną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego. Zajmujemy się zarówno doradztwem, jak i reprezentacją klientów w szerokim spektrum spraw cywilnych. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług, opartych na solidnej wiedzy i doświadczeniu.

Nasze usługi obejmują:

 • Porady prawne: udzielamy kompleksowych porad prawnych w różnych dziedzinach prawa cywilnego, w tym w sprawach związanych z umowami, odszkodowaniami, prawem nieruchomości, prawem rodzinnym, spadkowym oraz prawem zobowiązań.
 • Reprezentacja w sporach sądowych: reprezentujemy klientów przed sądami we wszelkich sprawach cywilnych, w tym w procesach o zapłatę, rozwodach, sprawach spadkowych, podziałach majątku, a także w sprawach o naruszenie praw osobistych.
 • Negocjacje i mediacje: wspieramy naszych klientów w negocjacjach i mediacjach, dążąc do polubownego rozwiązania sporów i unikania kosztownych procesów sądowych.
 • Wsparcie w dziedzinie prawa nieruchomości: świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z nieruchomościami, w tym w zakresie umów sprzedaży, najmu, zarządzania nieruchomościami, a także w sprawach dotyczących hipotek i zastawów.

Naszym priorytetem jest dostarczanie rozwiązań prawnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam na efektywne i skuteczne reprezentowanie interesów naszych klientów. Zobowiązujemy się do zachowania najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych, dbając o dobro i satysfakcję naszych klientów.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub reprezentacji w sprawach cywilnych, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Oferujemy indywidualne podejście i profesjonalne doradztwo, które pomoże Ci osiągnąć pożądane rezultaty

adwokat 24h

Prawo Gospodarcze

Oferuje wszechstronną pomoc prawną dla przedsiębiorców i firm w obszarze prawa gospodarczego. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań prawnych, które wspierają działalność gospodarczą naszych klientów, minimalizując ryzyko prawne i maksymalizując ich sukcesy rynkowe.

Nasze usługi obejmują:

 • Doradztwo prawne dla biznesu: oferujemy kompleksowe konsultacje i doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym w sprawach dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, umów handlowych, restrukturyzacji firm, a także w procesach fuzji i przejęć.
 • Reprezentacja w sporach gospodarczych: specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów w sporach gospodarczych, zarówno przed sądami, jak i w arbitrażu. Nasz zespół posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu niewykonania umów, roszczeń odszkodowawczych, a także w sporach korporacyjnych.
 • Wsparcie w transakcjach handlowych: świadczymy pomoc w negocjowaniu, opracowywaniu i przeglądzie umów handlowych, w tym umów sprzedaży, dostaw, usług, a także umów licencyjnych i franchisingowych.
 • Prawo korporacyjne: doradzamy w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w kwestiach związanych z zarządzaniem spółkami, prawnymi aspektami działalności korporacyjnej, a także w sprawach dotyczących odpowiedzialności zarządu.
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej: oferujemy wsparcie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym w sprawach patentów, znaków towarowych oraz praw autorskich.

Nasza Kancelaria Adwokacka stawia na indywidualne podejście do każdego klienta, dostosowując strategię prawna do specyfiki jego działalności gospodarczej. Zespół naszych doświadczonych adwokatów zapewnia rzetelne, efektywne i strategiczne doradztwo, które pomaga naszym klientom osiągać ich cele biznesowe.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać rozwój Twojego biznesu.

adwokat 24h

Prawo Pracy

Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Nasza kancelaria specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań prawnych dla pracodawców oraz pracowników, pomagając w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy.

Nasze usługi obejmują:

 • Porady i reprezentacja dla pracodawców: oferujemy wsparcie dla firm i przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, w tym w przygotowywaniu umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzeń, a także w prowadzeniu procedur zwolnień pracowniczych i negocjacjach związkowych.
 • Wsparcie dla pracowników: pomagamy pracownikom w kwestiach związanych z ich prawami, w tym w sprawach dotyczących niesprawiedliwego zwolnienia, dyskryminacji w miejscu pracy, niewypłaconych wynagrodzeń oraz naruszeń umów o pracę.
 • Mediacje i rozwiązywanie sporów pracowniczych: specjalizujemy się w prowadzeniu mediacji i negocjacji w celu rozwiązywania konfliktów pracowniczych, dążąc do osiągnięcia satysfakcjonujących obie strony rozwiązań bez konieczności angażowania sądu.
 • Doradztwo w sprawach BHP i warunków pracy: świadczymy porady dotyczące przestrzegania przepisów BHP i prawidłowego ustalania warunków pracy, pomagając pracodawcom w zapewnieniu bezpiecznego i zgodnego z prawem środowiska pracy.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych: reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników przed sądami pracy w przypadkach sporów dotyczących prawa pracy.

Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta i każdej sprawy, dokładając wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom usług prawnych. Nasz zespół doświadczonych adwokatów pracuje, by chronić prawa i interesy naszych klientów, oferując przy tym jasne i praktyczne porady.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w sprawach związanych z prawem pracy.

adwokat 24h

Prawo Autorskie

Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego. Dostarczamy wszechstronne wsparcie dla twórców, artystów, producentów, wydawców oraz innych podmiotów działających w branżach kreatywnych, pomagając chronić ich prawa i interesy.

Nasze usługi obejmują:

 • Ochrona praw autorskich: pomagamy w rejestracji i ochronie praw autorskich, w tym dzieł literackich, muzycznych, graficznych, fotograficznych, filmowych oraz innych form twórczości.
 • Negocjacje i opracowywanie umów: specjalizujemy się w negocjowaniu i sporządzaniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich, umów wydawniczych, umów dotyczących praw do wizerunku i innych umów związanych z prawami autorskimi.
 • Doradztwo prawne i analiza ryzyka: świadczymy doradztwo w zakresie wykorzystania dzieł chronionych prawem autorskim, analizujemy ryzyka prawne związane z eksploatacją dzieł oraz doradzamy w kwestiach dotyczących prawa do informacji publicznej i wolności słowa.
 • Spory prawne z zakresu praw autorskich: reprezentujemy klientów w sporach sądowych i pozasądowych związanych z naruszeniem praw autorskich, w tym w sprawach o odszkodowania, zaniechanie naruszeń oraz dochodzenie roszczeń.
 • Wsparcie dla twórców i artystów: oferujemy dedykowane wsparcie dla twórców i artystów w aspektach prawnych związanych z dystrybucją, publikacją i komercjalizacją ich dzieł.

Wierzymy, że skuteczna ochrona praw autorskich jest kluczowa dla rozwoju i sukcesu w dziedzinach kreatywnych. Nasz zespół doświadczonych prawników zapewnia profesjonalne doradztwo i reprezentację, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy pomóc w ochronie i zarządzaniu Twoimi prawami autorskimi.