1

Obsługa prawna on-line

Kompleksowy outsourcing usług prawniczych on-line

2

e-Sąd

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

3

Zamów e-Poradę

Bez wychodzenia z domu. Bez kosztów dojazdu. Oszczędzając czas.

4

Zleć apelację

W Twojej sprawie wydane zostało przez Sąd orzeczenie, z którym się nie zgadzasz.

5

Płatność on-line

Bezpieczne płatności internetowe Przelewy24.

Obsługa prawna firm on-line

Kompleksowy outsourcing usług prawniczych on-line.
Reprezentowanie interesów firm zagranicznych na terenie Polski.

Oferujemy stałą obsługę prawną dla firm, które nie zatrudniają etatowych prawników. Jesteśmy nowoczesną kancelarią adwokacką zajmującą się kompleksowo wszystkimi lub wybranymi aspektami prawnymi firmy.

Pomoc prawna „na odległość” ekonomizuje koszty, umożliwia kontakt z licencjonowanym adwokatem w czasie rzeczywistym, pozwala na stały wgląd i kontrolę w przebieg sprawy oraz dostęp do przebiegu zleconych usług.

Korzystacie Państwo ze specjalnego, prostego w obsłudze, opracowanego przez nas programu on-line stworzonego dla klienta.

Zaletą tego programu jest łatwość w obsłudze, poufność, bezpieczeństwo i nieograniczony dostęp przez 24 h na dobę.

Opieka prawna także w postaci abonamentu (cena usługi uzależniona od nakładu czasu pracy on-line adwokata w miesiącu).

zamów bezpłatną wycenę obsługi prawnej firmy

zamów wycenę

e-Kancelaria

Jesteśmy e-mobilni. Nasz Klient ma dostęp do akt swojej sprawy i jej postępów.
Gdziekolwiek jesteś. O dowolnej porze. Wystarczy się zalogować.

logowanie

zlecenie sprawy

pełna

akta klienta

przesyłanie dokumentów

kontrola

sprawa w toku

Bieżący podgląd informacji

pracy

Finał sprawy

Strategia obrony

kancelarii

Oferujemy bezpłatny, bezpieczny, szyfrowany, dostęp on-line do akt zleconej nam sprawy i aktualizację zdarzeń zachodzących w jej toku. W każdym czasie klient ma możliwość odczytania i wydrukowania potrzebnych jemu dokumentów w sprawie takich, jak np. pozew, odpowiedź na pozew, korespondencja z sądu np. wezwania, zawiadomienia, pisma od przeciwnika, opinie prawne kancelarii w sprawie, orzeczenia sądu, decyzje administracyjne, itp. Umożliwiamy odbywanie konferencji z adwokatem „na odległość” za pomocą nowoczesnych form komunikacji.

zamów e-Poradę

zamów e-Poradę

e-Sąd

1,25%

opłata sądowa od
pozwu w epu

monitoring

egzekucji

komorniczej

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) to realizacja dochodzenia pieniężnych roszczeń powoda w kwocie do 100.000.000 zł ( sto milionów złotych) w sprawach niewymagających prowadzenia postępowania dowodowego.

Wydanie nakazu zapłaty odbywa się na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia.

Korzyści, jakie niesie za sobą EPU to obniżenie kosztów postępowania i skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty.

Komunikacja między powodem i e- Sądem odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej. Opłata sądowa od pozwu w EPU wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł (w tradycyjnym postępowaniu, co do zasady 5%). Oszczędność dla powoda to 3,75%, co przy kwocie roszczenia np. 12.500,00 zł stanowi 468,75 zł.

Do opłaty sądowej należy doliczyć także opłatę manipulacyjną w kwocie od 1,80% do 2,60% wartości opłaty sądowej, czyli w naszym przykładzie ca 3,91 zł.

Oszczędność dla powoda to także wydatek na opłatę skarbową od pełnomocnictwa, czyli 17 zł, gdyż w EPU opłata skarbowa od pełnomocnictwa nie jest uiszczana.

Za pośrednictwem e-Sądu pełnomocnik powoda – w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy – może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.

Koszt reprezentowania powoda przez licencjonowanego adwokata pokrywany jest przez stronę pozwaną, po wydaniu prawomocnego nakazu. Powód uiszcza kwotę ryczałtową ustaloną indywidualnie.

zleć e-sprawę

Zleć e-Sprawę

Zamów e-Poradę

Bez wychodzenia z domu. Bez kosztów dojazdu. Oszczędzając czas.

Otrzymasz pisemną poradę prawną w ciągu 24 h przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji.

Opinia obejmuje obszary prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa odszkodowań, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego.

zamów bezpłatną wycenę porady prawnej

zamów wycenę

Zleć apelację

W Twojej sprawie wydane zostało przez Sąd orzeczenie, z którym się nie zgadzasz.
W terminie 7-iu dni od ogłoszenia tego rozstrzygnięcia powinieneś złożyć do Sądu, który je wydał wniosek o uzasadnienie tego orzeczenia wg wzoru.

W tym samym czasie skontaktuj się z naszą kancelarią opisując w e-mailu problem i załączając ew. dokumenty związane ze sprawą, w szczególności kserokopie protokołów rozpraw.

W terminie 3-ech dni roboczych nasza kancelaria prześle na Twój adres e-mailowy wstępną wycenę kosztów, za napisanie środka odwoławczego ( apelacji, zażalenia, odwołania, kasacji, skargi kasacyjnej, itp.).

Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia orzeczenia prześlij jego scan na adres e-mailowy naszej kancelarii.

W ciągu 48 h zostanie wydana decyzja o zasadności wniesienia środka odwoławczego, potwierdzona wycena kosztów, oraz przesłany druk

pełnomocnictwa oraz umowa, celem umocowania adwokata do sporządzenia i podpisania właściwego pisma zaskarżenia.

Warunkiem wniesienia środka odwoławczego jest odesłanie zwrotne oryginalnego podpisanego pełnomocnictwa kurierem, lub pocztą priorytetową, uiszczenie należnego wpisu sądowego, lub przesłanie dowodu opłacenia tego wpisu oraz opłacenie honorarium za sporządzenie apelacji, zażalenia, odwołania, itp. środka odwoławczego.

Zlecenie usługi nie jest równoznaczne z reprezentacją osobistą Zleceniodawcy na rozprawie, posiedzeniu lub osobiście w innych czynnościach wywołanych wniesieniem środka odwoławczego.

pobierz wzór wniosku o uzasadnienie

pobierz wniosek

Szybki kontakt

Tel.: +48 60 22 72 911
e-mail : adwokat@pkuras.pl
nr rach. bankowego : 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

Prosimy o kontakt telefoniczny: +48 60 22 72 911

Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze bez zgody właściciela programu jest zabronione i może pociągać za sobą odpowiedzialność prawną | Copyright © e-adwokat24.pl | Kancelaria Adwokacka P. Kuras - Adwokat Bydgoszcz

monde